Inhoud

Spoorvervoersystemen in Nederland worden steeds intensiever gebruikt. Dit geldt voor zowel heavy rail als voor light rail. Er worden dus steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur en het rollend materieel zoals treinen, locomotieven, metro’s en trams.

Om succesvol invulling te geven aan deze groeiende vervoersbehoefte is grip krijgen en houden op de actuele configuratie en status van deze spoor “assets” en de bijbehorende informatie van cruciaal belang. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling en aanleg van spoorsystemen als de instandhouding hiervan over de gehele levensduur.

Wil je meer te weten komen over de processen, methoden en technieken van Configuratie Management? En hoe dit toe te passen?

Tijdens deze cursus wordt een introductie gegeven in de Configuratie Management aanpak op basis van de standaarden ISO 10007 en EIA 649.

Programma

Tijdens deze cursus worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  • Wat is Configuratie Management en waarom is het van belang?
  • Hoe bepaal ik uit welke onderdelen een configuratie bestaat?
  • Hoe pas ik wijzigingsbeheer toe?
  • Hoe ga ik om met afwijkingen?
  • Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen de opdrachtgevers en diens nieuwbouw aannemers en onderhouders?

 Na afloop van de cursus

  • Heb je inzicht in wat Configuratie Management is
  • Heb je een beeld over de toepassing ervan
  • Kun je processen, technieken en “good practices” benoemen 

Deze cursus wordt aangeboden door:

Sprekers

Dick Terleth

  • ADSE Consulting and Engineering.
  • Senior Consultant Systems Engineering en Configuration Management

Aanmelden