Inhoud

Spoorvervoersystemen, zoals Heavyrail en Lightrail, zijn complexe systemen, zowel door de toegepaste techniek als de wijze waarop het spoorvervoersysteem is georganiseerd. De complexiteit zal verder groeien in de toekomst door ontwikkeling zoals ERTMS en ATO. Er dus een behoefte aan methodes om deze groeiende complexiteit aan te kunnen. Systems Engineering is een aanpak voor het succesvol realiseren van complexe systemen. Daarom passen partijen, zoals ProRail, deze methode toe op spoorprojecten.

Wil je meer te weten komen over de Systems Engineering aanpak? En hoe deze toe te passen? In deze cursus wordt een introductie gegeven in de Systems Engineering aanpak. Welke processen, methoden en technieken worden toegepast? 

 Programma

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken

  • Wat is een systeem, en wat is systeemdenken?
  • Wat is Systems Engineering?
  • Welke processen worden daar in onderkend?
  • Waar en hoe wordt het toegepast?

 Na afloop van de cursus

  • Heb je inzicht in wat Systems Engineering is
  • Heb je een beeld over de toepassing ervan
  • Kun je processen, methodes en technieken benoemen

Deze cursus wordt aangeboden door:

Sprekers

Dick Terleth

  • ADSE Consulting and Engineering.
  • Senior Consultant Systems Engineering en Configuration Management

Aanmelden