Intro configuratiemanagement voor de spoorsector

Spoorvervoersystemen in Nederland worden steeds intensiever gebruikt. Dit geldt voor zowel heavy rail als voor light rail. Er worden dus steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur en het rollend materieel zoals treinen, locomotieven, metro’s en trams. Om succesvol invulling te geven aan deze groeiende vervoersbehoefte is grip krijgen en houden op

Intro Systems Engineering voor de spoorsector

Spoorvervoersystemen, zoals Heavyrail en Lightrail, zijn complexe systemen, zowel door de toegepaste techniek als de wijze waarop het spoorvervoersysteem is georganiseerd. De complexiteit zal verder groeien in de toekomst door ontwikkeling zoals ERTMS en ATO. Er dus een behoefte aan methodes om deze groeiende complexiteit aan te kunnen. Systems Engineering is een aanpak voor het